Zelfreflectie (reflectieverslag)

zelfreflectie is een proces waarbij studenten naar binnen kijken en hun eigen gedachten, gevoelens en ervaringen evalueren in verband met hun leerproces. Het is een manier voor studenten om inzicht te krijgen in hun eigen leerproces, hun sterke en zwakke kanten te ontdekken en te leren hoe ze hun leerresultaten kunnen verbeteren.

Zelfreflectie kan ook helpen studenten bij het ontwikkelen van hun zelfregulatie vaardigheden, dit is het vermogen om een doel te stellen, zich daarop te richten en zichzelf te evalueren en bij te stellen. Hierdoor leren studenten beter hun eigen leerproces te beheersen en krijgen ze meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Voor zelfreflectie kun je allerlei vormen en tools inzetten, zoals een portfolio, logboek, reflectieverslag, of zelfs video’s en quizzen.

Er zijn verschillende manieren om zelfreflectie als toetsvorm in te zetten:

  • Reflectie op het leerproces – vraag je studenten om na te denken over hun leerproces en hun gedachten en gevoelens hierover op te schrijven. Bijvoorbeeld in de vorm van een reflectief journaal.
  • Reflectie op prestaties – laat je studenten nadenken over hun eigen prestaties en hoe ze die kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld in de vorm van een self-assessment waarbij ze hun eigen resultaten beoordelen en zelf nieuwe doelen stellen.
  • Reflectie op feedback – laat je studenten nadenken over de feedback die ze van jou of de medestudenten ontvangen en hoe ze deze kunnen toepassen op hun eigen leerproces.
  • Reflectie in groepsverband – laat je studenten om in groepsverband te reflecteren op hun eigen leerproces en hoe ze elkaar kunnen ondersteunen bij het bereiken van hun leerdoelen.

Tip: zelfreflectie is geen eenmalige activiteit, maar juist een continu proces. Het is daarom belangrijk om de studenten aan te moedigen regelmatig en structureel te reflecteren.

Meer weten?

Zie ook: 360 graden feedback, Scoreformulier Professioneel gedrag, Reflectief Journaal en Scoreformulier Samenwerkingsvaardigheden, Onderzoek, Projecten en Producten, Productontwerp, Casusopdracht, FeedbackFruits Self assessment of Work of Skills

VU Taxonomie?

Open geest
Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriƫre

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Scroll naar boven