Vaardigheidstoets (performance assessment)

Bij een vaardighedentoets, test je de vaardigheid van je studenten op een bepaald onderwerp of vakgebied. Meestal betreft het een onderwerp of beroepssituatie waarbij de student handelingen volgens gestandaardiseerde protocollen of bekende probleemsituaties aan moet pakken. Ook gaat het vaak om een combinatie van cognitieve vaardigheden en motorische vaardigheden.

Er zijn verschillende soorten vaardigheden waar je op kunt toetsen, afhankelijk van het vakgebied of de context. Er zijn vakspecifieke vaardigheden, maar ook vakoverstijgende, interdisciplinaire en academische vaardigheden die belangrijk zijn. Enkele voorbeelden:

  • Taalvaardigheden zoals lezen, correct en op niveau schrijven, luisteren en spreken of presenteren, in de eigen of een andere taal.
  • Technische vaardigheden zoals het gebruiken van specifieke software of tools, bijvoorbeeld in de techniek of informatica.
  • Praktische vaardigheden zoals het uitvoeren van experimenten, het oplossen van praktische problemen en het gebruiken van meetinstrumenten.
  • Sociaal-emotionele vaardigheden zoals communicatie, samenwerken, conflictoplossing, leiderschap en zelfbeheersing
  • Studievaardigheden zoals planning, verantwoordelijkheid, focus, motivatie en reflectievaardigheden

Meer weten?

Zie ook: in medisch domein bijvoorbeeld OSCE toets

VU Taxonomie?

Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven