Toetsvragen bedenken

Let op! Geneatieve AI maakt deze opdrachtvorm waarschijnlijk veel minder effectief.

Studenten zelf toetsvragen laten bedenken over de leerstof, en eventueel ook laten beantwoorden, helpt hen om de stof diepgaander te verwerken. Het activeert en motiveert de studenten om meer betrokken te zijn bij hun leerproces. Door hen zelf de vragen te laten bedenken stimuleer je vaardigheden zoals kritisch denken, probleemoplossing en creativiteit. Als docent krijg je zo meer inzicht in de kennis en het begrip van de studenten, en kun je ze gericht feedback geven. Daarnaast levert het je als docent mogelijk nieuwe toetsvragen op. 

Er zijn verschillende manieren waarop je je studenten zelf toetsvragen kunt laten bedenken en dit beoordelen:

  1. Peer feedback of assessment – laat de studenten elkaars toetsvragen beoordelen en feedback geven. Bijvoorbeeld in paren, groepjes of met de gehele groep gezamenlijk.
  2. Self assessment – laat de studenten zichzelf toetsen door vragen te bedenken en te beantwoorden. Ze kunnen hun antwoorden bijvoorbeeld vergelijken met de antwoorden van de docent.
  3. Groepswerk – laat de studenten in groepjes werken om toetsvragen te bedenken en eventueel te beantwoorden, of laat de groepjes de vragen van een ander groepje beantwoorden.
  4. Online tools – laat studenten online tools gebruiken om zelf toetsvragen te maken en te delen met de hele groep. Bijvoorbeeld Kahoot, Quizlet of PeerWise.  
  5. Individueel – laat de studenten individueel werken aan het bedenken van toetsvragen. Deze vragen kun je later weer gebruiken om de kennis van de studenten te evalueren.

Meer weten?

Zie ook: PeerWise

VU Taxonomie?

Kennisbasis
Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Geschreven communicatie

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven