Toetsen op de werkplek (onderzoeksstage, co-schappen, bedrijfsstage)

Een toets op de werkplek, zoals een stage of co-schappen, is een manier om de prestaties en opgedane kennis van de studenten in een professionele context te evalueren in hoe zij dit toepassen. Tijdens een stage werken studenten vaak mee in een bedrijf, organisatie of instelling, en leren ze hoe het werk in de praktijk verloopt. Je kunt hier op verschillende manieren op toetsen, denk aan een schriftelijk verslag, een mondelinge presentatie, een reflectieformulier, beoordelingsformulier, praktische toets, portfolio of een observatie.

Er zijn verschillende zaken waarop je kan toetsen bij een stage, afhankelijk van de context en het doel van de stage. Enkele voorbeelden:

  • Praktische vaardigheden: je toets of de studenten in staat zijn om de vaardigheden en technieken die ze hebben geleerd toe te passen in de praktijk.
  • Probleemoplossing: je beoordeelt het vermogen van de studenten om problemen op te lossen in de werkomgeving.
  • Communicatievaardigheden: je beoordeelt hoe de studenten communiceren met collega’s, leidinggevenden en klanten.
  • Zelfstandigheid: je beoordeelt de zelfstandigheid van de studenten in het werk en hoe ze daar verantwoordelijkheid en intiatief in nemen.
  • Professionaliteit: je beoordeelt het gedrag en de houding van de studenten in de werkomgeving, en of ze zich professioneel gedragen.
  • Reflectie: je evalueert het reflectievermogen van de studenten om terug te kijken op hun eigen werk en te leren van hun ervaringen.

Tip: in het medisch onderwijs bij co-schappen wordt meer en meer gewerkt met portfoliosystemen voor programmatisch toetsen zoals Scorion.

Meer weten?

Zie ook: FeedbackFruitsgereedschappen over Self Assessment zoals Self Assessment of Skills.

VU Taxonomie?

Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriƫre

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven