Scoreformulier Samenwerkingsvaardigheden (Teamvaardigheid)

Een scoreformulier voor samenwerkingsvaardigheden is een instrument dat je gebruikt om de vaardigheden van studenten in het werken in groepen te evalueren. Het formulier bevat een lijst van vaardigheden die belangrijk zijn voor effectief samenwerken, zoals communicatie, conflictoplossing, en verantwoordelijkheid nemen. Je kunt het formulier gebruiken om de prestaties van studenten in groepswerk te beoordelen en aanwijzingen te geven voor verbetering. Je kunt een scoreformulier ook inzetten voor peerfeedback.

In een scoreformulier voor samenwerkingsvaardigheden neem je bijvoorbeeld op:

  • Een lijst met vaardigheden zoals communicatie, conflictoplossing, en verantwoordelijkheid nemen.
  • De beoordelingscriteria waarmee je de prestaties van de studenten beoordeelt.
  • Schalen voor de beoordeling die worden gebruikt om de prestaties van studenten te beoordelen. Deze schalen kunnen bijvoorbeeld variĆ«ren van onvoldoende tot uitstekend, of van 1 tot 5.
  • Een commentaarsectie waarin je specifieke opmerkingen maakt over de prestaties van je studenten. Bijvoorbeeld om aanwijzingen te geven voor verbetering of om specifieke positieve aspecten te benadrukken.
  • Ruimte voor verbetering – een sectie waarin de studenten hun eigen verbeterpunten kunnen opnemen.

Een variant van dit scoreformulier is het peerfeedbackformulier waarbij groepsleden elkaar beoordelen en feedback geven. FeedbackFruits Group Member Evaluation maakt het mogelijk dat studenten elkaar bijvoorbeeld anoniem feedback kunnen geven op samenwerkingsvaardigheden waarbij je als docent hun onderlinge oordeel ook kan betrekken om het eindcijfer van een opdracht te verhogen of te verlagen.

Meer weten?

Zie ook: Onderzoek, Projecten en Producten, Productontwerp, Casusopdracht, FeedbackFruits Group Member Evaluation

VU Taxonomie?

Open geest
Interpersoonlijke vaardigheden
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriƫre

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven