Scoreformulier Professioneel gedrag

Een scoreformulier voor professioneel gedrag is een instrument dat je kunt inzetten om het professionele gedrag van je studenten te evalueren om ze voor te bereiden op hun latere werk. In dit formulier neem je de criteria op die hierbij passen in verband met de stof, zoals hun inzet, verantwoordelijkheid, communicatievaardigheden en werkhouding. 

Je kunt dit formulier in principe bij elk project of opdracht gebruiken, zodat je studenten leren en groeien in hun professionele vaardigheden. Je kunt de studenten ook vragen om zichzelf te beoordelen en deze beoordeling te vergelijken met de jouwe. Hierdoor worden ze zich meer bewust van hun eigen reflectieve vermogen. Ook kun je hun medestudenten of eventuele collega’s bij een stage vragen om dit formulier in te vullen. Feedback op professioneel gedrag is vaak onderdeel van een eindbeoordeling, maar wordt niet als enige factor ingezet. 

Een scoreformulier professioneel gedrag zet je bijvoorbeeld in bij studenten geneeskunde die coschappen lopen. Via het formulier beoordeel je ze op onder meer de onderdelen: fatsoen en respect, communicatie met patiënten, omgang met emoties van patiënten, omgang met verpleegkundigen en collega’s, hanteren van eigen emoties, normen en waarden, zelfreflectie en omgang met feedback, inzet en betrokkenheid en verantwoordelijkheid (integriteit, betrouwbaarheid, eigen grenzen kennen). Waarbij de verschillende onderdelen gescoord kunnen worden op verschillende schalen.

Meer weten?

Zie ook: Zelfreflectie.

Zie ook: FeedbackFruits Self Assessment of SkillsFeedbackFruits Group Member Evaluation, Observatie.

VU Taxonomie?

Open geest
Interpersoonlijke vaardigheden
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriëre

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Scroll naar boven