Rollenspel

Een rollenspel is een veelzijdige onderwijsmethode die gebruikt kan worden als opdrachtvorm, activerende werkvorm of toetsvorm. Studenten kunnen bijvoorbeeld een specifieke professionele rol toegewezen krijgen, waarna ze gerelateerde taken uitvoeren of situaties behandelen. Tijdens het rollenspel gaan ze vaak in gesprek met elkaar of met de docent. Deze methode is bijzonder effectief voor het ontwikkelen van vaardigheden zoals communicatie, probleemoplossing, besluitvorming, zelfstandigheid, professionaliteit en reflectie, en kan ook ingezet worden om deze aspecten te toetsen. Bovendien biedt het rollenspel mogelijkheden om specifieke elementen zoals taalvaardigheid, conflictresolutie, samenwerking en de beheersing van studierelevante gespreksvoering te beoordelen. Dit kan bijvoorbeeld toegepast worden in scenario’s zoals een gesprek tussen een dokter en een patiënt. Verder zijn rollenspellen zowel in de klas als in professionele situaties of online, bijvoorbeeld tijdens een meeting, in een game of via virtual reality, uitvoerbaar.

Je kunt een rollenspel als toetsmethode op verschillende manieren gebruiken, zoals in de vorm van een business case. Hierbij vraag je de studenten om een specifieke zakelijke situatie aan te pakken, zoals het ontwikkelen van een marketingstrategie, het ontwerpen van een product of het voeren van een specifiek gesprek. Je kunt ook een professionele situatie simuleren en daarmee professionele vaardigheden toetsen zoals een vergadering leiden of een klantengesprek voeren. In de beoordeling kunnen aspecten zoals de mate van deelname, de kwaliteit van informatieverzameling, en de argumentatiestrategie worden meegenomen.

Een uitgewerkt voorbeeld van een rollenspel kun je beluisteren via deze podcast over de game ‘The Tower of Power’ van docente Caroline van Dullemen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Zij vertelt hoe studenten met maatschappelijke dilemma’s en besluitvorming om kunnen gaan door zich te verplaatsen in een gemeentebestuur en stakeholders van diverse geledingen bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld besluiten over pittige onderwerpen zoals het beschikbaar stellen van een asielzoekerscentrum in de gemeente.

Meer weten?

Zie ook: Argumentatieschema en Advocaat van de Duivel (Mixed Classroom)

VU Taxonomie?

Open geest
Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Groepsgewijs (2-4 pers)
Groepsgewijs (5-12 pers)
Scroll naar boven