Rollenspel

Een rollenspel is een opdrachtvorm/activerende werkvorm/toetsvorm waarbij je studenten een specifieke rol geeft, zoals in een professionele context, en ze specifieke taken uitvoeren of situaties aanpakken in deze rol. Vaak gaan ze tijdens het rollenspel met elkaar of met de docent in gesprek.

Rollenspelen kunnen worden gebruikt om studenten te helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden zoals communicatie, probleemoplossing, besluitvorming, zelfstandigheid, professionaliteit en reflectie. Daardoor kun je een rollenspel ook gebruiken om op deze zaken te toetsen. Je kunt daarbij ook op specifieke vaardigheden toetsen, zoals het taalniveau van een te leren taal, de vaardigheid om conflicten op te lossen, samenwerking of een specifiek soort gesprek te voeren die past bij de studie. Denk aan een gesprek tussen een dokter en patiƫnt. Je kunt het rollenspel in de klas uitvoeren, maar ook in een professionele situatie, of online in een meeting, game of virtual reality.

Een rollenspel als toets kun je op verschillende manieren inzetten, zoals een business case. Hierbij vraag je de studenten om een specifieke zakelijke situatie aan te pakken, zoals het ontwikkelen van een marketingstrategie, het ontwerpen van een product of het voeren van een specifiek gesprek. Je kunt ook een professionele situatie simuleren en daarmee professionele vaardigheden toetsen zoals een vergadering leiden of een klantengesprek voeren. De mate van deelname en bijvoorbeeld de mate van informatieverzameling en argumentatiestrategie en kwaliteit kunnen meegenomen worden in de beoordeling.

Een uitgewerkt voorbeeld van een rollenspel kun je beluisteren via deze Podcast over de game ‘The Tower of Power’ van docente Caroline van Dullemen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Zij vertelt hoe studenten met maatschappelijke dilemma’s en besluitvorming om kunnen gaan door zich te verplaatsen in een Gemeentebestuur en stakeholders van diverse geledingen bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld over pittige onderwerpen zoals het beschikbaarstellen van een asielzoekerscentrum in de gemeente.

Meer weten?

Zie ook: Argumentatieschema en Advocaat van de Duivel (Mixed Classroom)

VU Taxonomie?

Open geest
Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Groepsgewijs (2-4 pers)
Groepsgewijs (5-12 pers)
Scroll naar boven