Peer recensie (Peer review)

Peer review (of peer recensie) is een proces waarbij het werk van de studenten, zoals een scriptie, onderzoeksrapport of artikel, wordt beoordeeld door een of meer experts uit hetzelfde vakgebied als degene die het werkstuk heeft gemaakt. Deze experts, ook wel “peers” genoemd, kunnen medestudenten zijn maar ook collega‚Äôs tijdens een stage. De peers geven feedback op het werk en beoordelen het op inhoud, kwaliteit, originaliteit, schrijfwijze, stijl en bijdrage aan het vakgebied.

Peer review wordt vaak gebruikt in de wetenschap, bijvoorbeeld bij het publiceren van wetenschappelijke artikelen, maar kan ook gebruikt worden in andere vakgebieden zoals bij papers, scripties of onderzoeksrapporten. Het doel van peer review is om de kwaliteit van het werk te verhogen door de feedback van de peers te gebruiken. Het proces kan ook helpen bij het identificeren van fouten en onvolkomenheden in het werkstuk, en bij het versterken van de bijvoorbeeld argumenten en bewijzen.

Peer review kun je op meerdere manieren inzetten in het onderwijs. Laat je studenten bijvoorbeeld elkaars papers, scripties of projecten beoordelen. Of zet het in bij een groepsopdracht, waarbij de studenten elkaar binnen de groep beoordelen als onderdeel van het groepsproces, of andere groepjes beoordelen. Als toetsvorm kun je bijvoorbeeld beoordelen hoe de studenten omgaan met de feedback die ze ontvangen hebben van hun peers, en hoe ze deze verwerkt hebben.

Meer weten?

Mogelijke gereedschappen

Zie ook: Paper, Onderzoek

VU Taxonomie?

Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Open geest
Interpersoonlijke vaardigheden
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven