Opstel (Paper, Betoog, Essay)

Een opstel is een uitgebreid document waarin studenten een onderzoek of een onderwerp beschrijven of analyseren. Het is een manier om het geleerde te presenteren en delen met elkaar. Je kunt de kennis en vaardigheden van je studenten toetsen met een paper over een specifiek onderwerp gerelateerd aan de stof. Een paper heeft verschillende voordelen, zoals:

 • Het ontwikkelen van vaardigheden, zoals onderzoeks-  analyse- en schrijfvaardigheden.
 • Het verdiepen van kennis over het gekozen onderwerp. 
 • Academische vaardigheden zoals correct citeren en bronnen vermelden. 
 • Eventueel interpersoonlijke vaardigheden wanneer je de paper door groepjes laat maken.

Tip: zorg ervoor dat de studenten precies weten wat er van hen wordt verwacht als je ze vraagt een werkstuk te schrijven. Als docent heb je daar misschien impliciete idee├źn over die je studenten niet kennen.

Doorloop daarom bijvoorbeeld de volgende stappen:

 1. Geef de studenten een onderwerp of een onderzoeksvraag waarover zij een paper moeten schrijven. Dit kan gerelateerd zijn aan hun huidige studie of een onderwerp waarin zij geïnteresseerd zijn.
 2. Geef de studenten heldere richtlijnen voor het schrijven van de paper, zoals de lengte, de structuur, de bronnen die zij moeten gebruiken en de deadline.
 3. Geef voorbeelden van papers uit het verleden die laten zien wat goed werk is en wat matig of slecht werk is. Zie deze tip voor meer informatie.
 4. Hou er rekening mee dat papers soms of deels met behulp van AI technieken zijn geschreven. Zie deze tip voor meer informatie.
 5. Beoordeel de papers van de studenten op basis van hun inhoud, structuur, analyse en argumentatie. Let ook op de spelling, grammatica en de correcte bronvermelding. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een rubric.
 6. Geef de studenten feedback op hun papers en geef aanbevelingen voor verbetering. Of zet ook medestudenten in voor peerfeedback. 
 7. Geef ze de mogelijkheid om hun paper te verbeteren op basis van de feedback. 

Meer weten?

Zie ook: Casusopdracht, Argumentatieschema.

VU Taxonomie?

Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Geschreven communicatie

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven