Onderzoeksrapport

Een onderzoeksrapport is een document waarin studenten de resultaten van een onderzoek presenteren en analyseren. Het kan zowel om kwalitatief als kwantitatief onderzoek gaan en de studenten kunnen verschillende methodes gebruiken zoals interviews, enquêtes, observaties of literatuurstudie.

Om de vaardigheden te toetsen, kun je de studenten een onderzoeksrapport laten schrijven, waarbij ze ook verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het onderzoek. Zo ontwikkelen ze verschillende vaardigheden, waarop je kunt toetsen, zoals:

  • Analyseren – de studenten verzamelen data, analyseren en interpreteren de bevindingen, en presenteren deze. 
  • Communiceren – de studenten communiceren hun bevindingen duidelijk en effectief in het rapport. 
  • Onderzoeken – de studenten leren hoe ze een onderzoek kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld door te leren hoe ze een onderzoeksvraag kunnen formulieren, welke methodes ze kunnen gebruiken om data te verzamelen, en hoe ze deze kunnen analyseren en interpreteren. 
  • Probleemoplossing – de studenten leren om te gaan met uitdagingen die ze tegenkomen tijdens het onderzoeksproces, zoals gebrek aan data of problemen met de methoden.
  • Projectmanagement – de studenten leren om een project te plannen, organiseren en uit te voeren. 

Een onderzoeksrapport is niet alleen een manier om deze vaardigheden te toetsen, maar ook belangrijk voor de studenten om zich voor te bereiden op een toekomstige carrière waarbij ze mogelijk dit soort rapporten moeten maken. 

Meer weten?

Zie ook: Casusopdracht, Onderzoeksproject, Onderzoeksvoorstel.

Zie ook: FeedbackFruits Automated Feedback.

VU Taxonomie?

Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven