Leesopdracht

Bij een leesopdracht geef je je studenten de taak om een bepaalde tekst te lezen, zoals een boek, artikel of wetenschappelijk onderzoek. Daarna laat je ze een opdracht uitvoeren gerelateerd aan de tekst, bijvoorbeeld het samenvatten van de inhoud, hun mening erover geven (met verantwoording), aantekeningen maken, vragen erover formuleren, vragen erover beantwoorden, de tekst analyseren of het vergelijken van meerdere teksten.

Er zijn verschillende manieren om de kennis en vaardigheden van je studenten te toetsen via een leesopdracht:

  • Schriftelijke opdracht – je laat je studenten een samenvatting of essay schrijven over de te lezen tekst. Je beoordeelt ze op inhoud, stijl en grammatica.
  • Mondelinge presentatie – je vraagt je studenten om een mondelinge presentatie te geven waarbij ze de belangrijkste punten van de tekst bespreken en hun mening geven. Zo kun je de presentatievaardigheden, kennis van de tekst en communicatievaardigheden beoordelen.
  • Meerkeuze of open vragen – geef je studenten een quiz of test met meerkeuze of open vragen gebaseerd op de gelezen tekst. Hiermee test je de kennis van de tekst.
  • Reflectie – laat je studenten reflecteren over hun leeservaring en hoe deze van invloed was op hun begrip of hun persoonlijke ontwikkeling.

Tip: met een leesopdracht test je niet alleen de kennis van je studenten, maar bevorder je ook de leesvaardigheid, het begrip en inzicht in het vakgebied. 

Meer weten?

Zie ook: Hoe bevorder je dat studenten hun zelfstudieopdrachten uitvoeren – Vrije Universiteit Amsterdam

Mogelijke gereedschappen

Zie ook: Perusall, FeedbackFruits Comprehension, FeedbackFruits Interactive document.

Bij Perusall lezen studenten gezamenlijk een online digitaal stuk tekst dat gaat het best bij groepen van 15 tot 20 studenten.

VU Taxonomie?

Geschreven communicatie

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (5-12 pers)
Scroll naar boven