Debat (opdrachtvorm)

Een debat is een discussie waarbij twee of meer partijen argumenten presenteren voor of tegen een bepaald onderwerp. Je kunt het als opdrachtvorm of toets inzetten door je studenten te laten debatteren over een specifiek onderwerp. Je toetst daarbij bijvoorbeeld op hun inhoudelijke kennis, teamwerk, en argumentatie-, communicatie- en luistervaardigheden. De beoordeling kan plaatsvinden op basis van onder meer de inhoud van het argument, de logica, het gebruik van feiten en cijfers en de presentatie. Een debat duurt vaak tussen een half uur en een uur, en wordt met maximaal dertig studenten uitgevoerd. Dit kan zowel op locatie als blended en online.

Voorbeelden van onderwerpen voor een debat:

 • De invloed van sociale media op de politiek;
 • Het belang van diversiteit en inclusiviteit in de arbeidsmarkt;
 • De toekomst van energie en duurzaamheid;
 • Privacy vs. nationale veiligheid: waar ligt de juiste balans?
 • De gevolgen van klimaatverandering voor de mensheid;
 • De mogelijkheid en noodzaak van een universeel basisinkomen;
 • De impact van globalisering op arbeidsomstandigheden en de economie;
 • Het recht op vrijheid van meningsuiting vs. het recht op bescherming tegen haatdragende uitspraken;
 • De toekomst van de gezondheidszorg en het belang van preventie;
 • De toekomst van kunstmatige intelligentie en de ethische implicaties.

Tip: om een debat uit te lokken, kun je het beste aan elk van deze onderwerpen een uitspraak of stelling koppelen die wat polariserend of controversieel is, zodat het sterke meningen uitlokt en een goede aanleiding vormt voor een debat.

Als je een debat wil inzetten als toetsvorm, kun je de volgende stappen doorlopen:

 1. Bedenk welke leerdoelen je wil bereiken met het debat, en hoe je dit met deze vorm bereikt, en hoe je de studenten daarop beoordeelt. Stel bijvoorbeeld criteria op rond zowel de kennis en inhoud van de geleerde stof, als communicatievaardigheden zoals helder communiceren en argumenteren.
 2. Bedenk de te bespreken stellingen. Zorg ervoor dat deze stellingen meningen oproepen.
 3. Instrueer de studenten over het debat, hoe ze zich kunnen voorbereiden en waar ze op beoordeeld worden.
 4. Peil de meningen onder de studenten en deel ze in in groepen met verschillende perspectieven. Wijs de studenten bijvoorbeeld toe aan de tegenovergestelde kant van hun eigen mening.
 5. Geef de studenten ruim de tijd om het debat voor te bereiden. Laat ze bijvoorbeeld een conceptmap maken of argumentieschema van zowel pro’s als con’s.
 6. Wijs eventueel een jury aan die het debat beoordeelt, een winnaar aanwijst en de argumenten samenvat.
 7. Bereid de fysieke of online ruimte voor op het debat.
 8. Beoordeel de studenten op de opgestelde criteria en laat eventueel de peer feedback of het juryoordeel van medestudenten meetellen. Geef gerichte feedback waarmee de studenten hun vaardigheden kunnen verbeteren.

Meer weten?

Zie ook: Mixed Classroom technieken, Argumentatieschema.

VU Taxonomie?

Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Open geest
Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Groepsgewijs (2-4 pers)
Groepsgewijs (5-12 pers)
Scroll naar boven