Casustoets met gesloten vragen

Een casustoets met gesloten vragen is een beoordelingsmethode die je kunt gebruiken om de mate van kennis en vaardigheid van een student over een bepaald onderwerp of concept vast te stellen. De casustoets presenteert meestal een scenario of probleem gerelateerd aan de geleerde stof, die de student moet analyseren en oplossen. Denk aan een medische casus voor geneeskunde studenten, of een casus over besluitvorming rond marktveranderingen bij bedrijfskunde.

Gesloten vragen kunnen hierbij verschillende vormen hebben, zoals meerkeuzevragen, waar-onwaar-vragen, en invulvragen. Deze vragen zijn ontworpen om snel en gemakkelijk te beoordelen en geven een duidelijke en betrouwbare meting van de kennis en het begrip van de student. Je kunt de studenten ermee vragen belangrijke termen te definiƫren, feiten te herinneren of specifieke elementen in de casus te identificeren, berekeningen uit te voeren of conclusies te trekken.

Deze vorm van toetsing is zeer geschikt voor grootschalige toetsen of zogeheten high-stakestoetsen (bijvoorbeeld tentamens) en is een effectieve manier om de feitelijke kennis en het begrip van de student over het onderwerp te meten. Hoewel deze vorm van beoordeling snel en gemakkelijk resultaten oplevert, geeft het misschien niet zoveel informatie over het denkproces van de student en zijn begrip van het onderwerp zoals als een casustoets met open vragen.

Meer weten?

Zie ook Casustoets met open vragen en Digitaal tentamen met gesloten vragen, TestVision.

VU Taxonomie?


Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Scroll naar boven