Toets met gesloten vragen (quiz, deeltoets, tentamen, examen)

Met een toets met gesloten vragen kun je heel goed kennis en vaardigheden meten over een breed kennisdomein. Voor grote groepen is het een efficiënte en effectieve methode omdat je in een korte toetstijd de meting kan doen en het daarna automatisch kan worden gescoord en geanalyseerd. Ook deeltoetsen, tussentoetsen of deeltentamen kunnen bijzonder goed met gesloten vragen worden uitgevoerd. Voor kleine groepen is het minder geschikt omdat het construeren van goede toetsvragen arbeidsintensief is.

Een toets met gesloten vragen bevat een serie vragen waarbij de studenten het juiste antwoord moet selecteren: denk aan de bekende meerkeuzevraag. Wil je meer naar inzicht vragen of redeneringen bij beantwoorden kijken, kijk dan of je door zowel gesloten als open vragen toe te passen een balans kan vinden.

Om een toets met gesloten vragen in te zetten, kun je het volgende doen:

  • Zorg voor een goede toetsmatrijs zodat je een goede representatie van vragen voor wat betreft onderwerpen en beoogde vaardigheid (kennis, toepassing) waarborgt.
  • Zorg voor duidelijke en nauwkeurig geformuleerde vragen, minimaal veertig.
  • Zorg voor duidelijke instructies voor de studenten.
  • Zorg er bij summatieve toetsen voor dat studenten voldoende met de aard en het niveau van de toets kunnen oefenen.

Tegenwoordig worden tentamens voornamelijk digitaal afgenomen, maar op papier kan (of moet) soms ook nog. Bij digitale toetsafname kun je ook goed andersoortige vragen construeren zoals meerdere-correct, drag-and-drop, ordenings- of een matchingvraag.

Bij een digitale toets neem je de toets af in een daarvoor geschikte applicatie. Voor formatieve toetsen (quizzen) heb je voldoende aan functionaliteit de elektronische leeromgeving zoals Canvas. Voor summatieve toetsen, zoals (deel)tentamens, gebruik je een afzonderlijke toetsapplicatie zoals TestVision.

Als je toetsen wilt afnemen voor wiskunde, statistiek, fysica of waarbij diagrammen of symbolen moeten worden getekend zijn speciale systemen nodig. Die zijn niet overal aanwezig. Dan is papieren afname weer nodig.

Digitale toetssystemen hebben nog meer voordelen, zoals het veilig kunnen samenwerken aan een vragenbank, het efficiënt beoordelen en analyseren van de gemaakte toetsen of toetsen op afstand.

Omdat digitale toetssystemen meer complexiteit met zich meebrengen dan toetsen op papier voor wat betreft toegangsrechten, de grote hoeveelheid technische mogelijkheden en instellingen die correct moeten zijn en relaties met mensen die planning en logistiek regelen, is het nodig dat je je goed oriënteert op de organisatie en ondersteuning bij je opleiding.

Meer weten?

Zie ook: Toetsen met open vragen, Casustoets met gesloten vragen, Casustoets met open vragen.

Tools: TestVision, Canvas Quizzes.

VU Taxonomie?

Kennisbasis
Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Scroll naar boven